DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ( WORK PERMIT ) TẠI LONG AN


Bạn không có thời gian làm Giấy phép lao động? Không biết hồ sơ mình đã đầy đủ giấy tờ hợp lệ hay chưa? Mình nên nộp hồ sơ ở đâu? Thời gian như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp Quý Khách hàng hiểu rõ thêm điều đó.


Đến với dịch vụ GiayPhepLaoDong.com.vn, chúng tôi sẽ:


-    Cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý, tư vấn miễn phí điều kiện, thủ tục làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài.


-    Soạn thảo hồ sơ, hoàn thiện và nộp hồ sơ nhanh chóng.


-    Trực tiếp theo dõi và nhận hồ sơ cho Quý khách hàng, đảm bảo thông tin bí mật cho người sở hữu.


-    Giao ngay Giấy phép lao động khi nhận được kết quả.


Sau đây là tất cả những thông tin quan trọng mà chúng tôi muốn cung cấp cho Khách hàng để bạn có một cái nhìn tổng thể về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp:

 

1. Giới thiệu sơ bộ về Giấy Phép Lao Động (Work Permit).

 

2. Điều kiện để được cấp Giấy phép Lao Động (Work Permit)  tại Long An.

 

3. Thủ tục và quy trình làm Giấy Phép Lao Động (Work Permit)  tại Long An.

 

4. Dịch vụ làm Giấy Phép Lao Động (Work Permit) tại Long An.


I.    GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ?


1.    Giấy phép lao động là gì?


Giấy phép lao động ( Work Permit )văn bản pháp lý cho người lao động nước ngoài nếu muốn làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tin trên Giấy phép lao động ghi đầy đủ các thông tin của người lao động; tên và địa chỉ tổ chức làm việc; vị trí làm việc. Người nước ngoài phải làm đúng vị trí đã nêu trong giấy phép, nếu không sẽ bị phạm pháp và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

                                                     

               

 Hình ảnh minh họa Giấy phép lao động 

 

2.    Sự cần thiết của Giấy phép lao động.


-    Đây là tài liệu cần thiết cho người nước ngoài liên quan đến các thủ tục xuất nhập cảnh.


-    Không có Giấy phép lao động, người lao động nước ngoài sẽ bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, bị phạt theo quy định của pháp luật lên tới 75 triệu đồng.


3.    Thời hạn Giấy phép lao động: tối đa là 02 năm.


II.    ĐIỀU KIỆN LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.


1.    Điều kiện chung: 


-    Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


-    Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;


-    Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;


-    Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;


-    Có giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp;


-    Tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.


2.    Những người bắt buộc phải có Giấy phép lao động.


a.    Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài) theo các hình thức sau đây:


-    Thực hiện hợp đồng lao động;
-    Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
-    Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
-    Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
-    Chào bán dịch vụ;
-    Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
-    Tình nguyện viên;
-    Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
-    Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
-    Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.


b.    Người sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm:


-    Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
-    Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;
-    Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;
-    Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
-    Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
-    Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
-    Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
-    Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
-    Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
-    Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
-    Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
-    Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.


3.    Trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.


-    Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
-    Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần.
-    Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
-    Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
-    Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
-    Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.
-    Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
-    Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.


III.    THỦ TỤC, HỒ SƠ CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI LONG AN.


1.    Thủ tục làm mới Giấy phép lao động.


Bước 1: Nộp hồ sơ.


-    Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (địa chỉ: số 1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
-    Chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xử lý.


Bước 2: Xử lý hồ sơ và cấp giấy phép lao động.


-    Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
-    Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An gửi cho người sử dụng lao động để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, người sử dụng lao động gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

-    Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để gửi cho người sử dụng lao động.


Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính.


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển kết quả đã giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để trả kết quả cho người sử dụng lao động.


2.    Hồ sơ cấp mới Giấy phép lao động: 01 bộ hồ sơ, bao gồm:


-    Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ( mẫu số 7) .


-    Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.


-    Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.

 

    Lưu ý:  Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.


-    Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.


-    02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.


-    Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.


-    Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài: 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


-    Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ.


3.    Cơ quan thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An ( 76 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Tân An, Long An).


4.    Cách thức thực hiện: Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.


5.    Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


6.    Lệ phí Nhà nước: 600.000 đồng/ Giấy phép.


IV.    THỦ TỤC, HỒ SƠ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.


1.    Thủ tục làm lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài.


Bước 1: Nộp hồ sơ.


-    Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tỉnh Long An (địa chỉ: số 1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
-    Chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xử lý.


Bước 2: Xử lý hồ sơ và cấp lại giấy phép lao động.


-    Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động.
-    Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An gửi cho người sử dụng lao động để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, người sử dụng lao động gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.
-    Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để gửi cho người sử dụng lao động.

 

 Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính.


-    Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển kết quả đã giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để trả kết quả cho người sử dụng lao động.


2.    Hồ sơ cấp lại Giấy phép lao động: 01 bộ, bao gồm:


-    Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Mẫu số 7).


-    02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.


-    Giấy phép lao động đã được cấp: Giấy tờ quy định là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Lưu ý:  Người lao động nước ngoài đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 

-    Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.


-    Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.


3.    Cơ quan thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An ( 76 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Tân An, Long An).


4.    Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


5.    Lệ phí Nhà nước: 450.000 đồng/ Giấy phép.


V.    DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

 

 

Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài


Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm Giấy phép lao động, dịch vụ chúng tôi là nơi đáng tin cậy để giao phó công việc của mình.


1.    Các dịch vụ chúng tôi cung cấp.


-    Dịch vụ cấp mới Giấy phép lao động.
-    Dịch vụ cấp lại Giấy phép lao động.


2.    Chúng tôi sẽ thực hiện


-    Tư vấn, chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cần thiết cho khách hàng.
-    Soạn thảo văn bản và hoàn thiện hồ sơ.
-    Đại diện Quý khách hàng đi nộp và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
-    Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).
-    Nhận và bàn giao Giấy phép lao động đến tận tay Khách hàng.


Trên đây là đầy đủ thông tin, các vấn đề liên quan đến cấp Giấy phép lao động. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thêm.
 

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại GiayPhepLaoDong.com.vn, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.