DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ( WORK PERMIT) TẠI HÀ NỘI

Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) tại  Hà Nội GiayPhepLaoDong.com.vn là dịch vụ chuyên cung cấp các vấn đề pháp lý, thủ tục về làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ giúp bạn thực hiện các vấn đề làm Giấy phép lao động một cách nhanh chóng, uy tín và đảm bảo. Nếu có gì chưa rõ, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn chính xác và miễn phí.

 

Sau đây là tất cả những thông tin quan trọng mà chúng tôi muốn cung cấp cho Khách hàng để bạn có một cái nhìn tổng thể về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp:

 

1. Giới thiệu sơ bộ về Giấy Phép Lao Động (Work Permit).

2. Điều kiện để được cấp Giấy phép Lao Động (Work Permit)  tại  Hà Nội.

3. Thủ tục và quy trình làm Giấy Phép Lao Động (Work Permit)  tại  Hà Nội.

4. Dịch vụ làm Giấy Phép Lao Động (Work Permit) tại  Hà Nội.

 

I.    GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ?


1.    Giấy phép lao động là gì?

 

 

Minh họa Giấy phép lao động


Giấy phép lao động ( Work Permit)  là loại giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền cho người nước ngoài đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam và người lao động nước ngoài sẽ được bảo vệ các quyền lợi hợp pháp theo pháp luật lao động của Việt Nam.


2.    Tại sao cần phải xin Giấy phép lao động?


Giấy phép lao động được xem là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo các điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp ở Việt Nam. Làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài là yêu cầu tối thiểu nhất mà những công ty đang sử dụng lao động người nước ngoài cần thực hiện để đảm bảo việc lưu trú và làm việc của người nước ngoài là hợp pháp. Chính vì thế, những người nước ngoài muốn lao động hợp pháp tai Việt Nam phải tiến hành thủ tục xin làm Giấy phép lao động. Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài cần phải có trách nhiệm xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.


3.    Đối tượng bắt buộc phải làm Giấy phép lao động.


a.    Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài) theo các hình thức sau đây:


-    Thực hiện hợp đồng lao động;
-    Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
-    Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
-    Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
-    Chào bán dịch vụ;
-    Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
-    Tình nguyện viên;
-    Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
-    Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
-    Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.


b.    Người sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm:


-    Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
-    Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;
-    Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;
-    Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
-    Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
-    Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
-    Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
-    Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
-    Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
-    Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
-    Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
-    Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.


4.    Đối tượng không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.


-    Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
-    Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
-    Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
-    Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
-    Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
-    Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.
-    Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
-    Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
-    Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.


5.    Thời hạn Giấy phép lao động: không quá 02  năm.


II.    ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI  HÀ NỘI.


1.    Điều kiện xin cấp mới Giấy phép lao động.


a.    Điều kiện chung


-    Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
-    Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
-    Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
-    Không phải là người phạm tội hặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
-    Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.


b.    Điều kiện đối với nhà quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật:


-    Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:
         + Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;
         + Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tai Việt Nam;


-    Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài thuộc môt trong các trường hợp sau:
         + Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;
         + Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.


-    Lao động kỹ thuật là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc trong chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo.


2.    Điều kiện xin cấp lại Giấy phép lao động.


-    Giấy phép lao động khi còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép lao động.
-    Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.


     ( Các trường hợp khác Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết).


III.    THỦ TỤC LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.


1.    Thủ tục xin cấp mới Giấy phép lao động.


Bước 1: Gửi yêu cầu chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.


Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải kê khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định pháp luật.


Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ gồm có:


-    Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
-    Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.
-    Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.
-    Văn bản chứng minh nhà quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật.
-    02 ảnh màu ( kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
-    Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế theo quy định của pháp luật.
-    Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài.
-    Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ.


Bước 3: Nộp hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.


Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động, Sở phải cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trường hợp không cấp Giấy phép lao động thì văn bản có trả lời và nêu rõ lý do.


2.    Thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động.


Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động. 

Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày Giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp Giấy phép lao động đó.


Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ.

 

Hồ sơ gồm có:
-    Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định.
-    02 ảnh màu ( kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ.
-    Giấy phép lao động đã được cấp : 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định pháp luật.


Bước 3: Nộp hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.


   Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại Giấy phép lao động , Sở cấp lại Giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại Giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


3.    Lệ phí Nhà nước.    

 

STT Nội dung thu phí   Đơn vị    Mức thu phí
1  Cấp mới Giấy phép lao động  Đồng/ giấy phép  600.000
2  Cấp lại Giấy phép lao động Đồng/ giấy phép 450.000
3  Gia hạn Giấy phép lao động Đồng/ giấy phép  4500.000


IV.    DỊCH VỤ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI.


1.    Các dịch vụ chúng tôi cung cấp.


-    Dịch vụ cấp mới Giấy phép lao động
-    Dịch vụ cấp lại Giấy phép lao động.
-    Dịch vụ gia hạn Giấy phép lao động.


2.    Chúng tôi sẽ thực hiện.


-    Tư vấn, chuẩn bị, soạn thảo văn bản và hồ sơ cần thiết cho Quý khách hàng.
-    Đại diện Quý khách hàng đi nộp và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
-    Giải quyết các vấn đề phát sinh ( nếu có).
-    Nhận và bàn giao Giấy phép lao động đến tận tay Quý Khách hàng.


3.    Dịch vụ của chúng tôi.


-    Đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệp.
-    Tác phong thận trọng, tỉ mỉ, chi tiết trong công việc.
-    Uy tín, tin cậy để Quý khách hàng giao phó công việc.


Trên đây là đầy đủ thông tin, các vấn đề liên quan đến Giấy phép lao động. Nếu còn gì thắc mắc, xin liên hệ dịch vụ GiayPhepLaoDong.com.vn của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại GiayPhepLaoDong.com.vn, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.