THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài là thủ tục tương đối phức tạp bao gồm nhiều giai đoạn như: soạn thảo hồ sơ, trình tự thủ tục, Đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động lao động nước ngoài với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố...Mặc khác, thủ tục còn liên quan đến nhiều cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức hữu quan sẽ gây ra nhiều khó khăn cho khách hàng khi tự mình thực hiện.

 

Giaypheplaodong.com.vn xin gửi tới các bạn những thông tin cần thiết về thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài trong bài viết sau đây:

 

Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

 

I.   GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ?

 

1. Giấy phép lao động là gì?

 

Giấy phép lao động là loại giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền cho người nước ngoài đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam và người lao động nước ngoài sẽ được bảo vệ các quyền lợi hợp pháp theo pháp luật lao động của Việt Nam.

Các thông tin ghi trên Giấy phép lao động bao gồm:

- Thông tin của người lao động nước ngoài;

- Thông tin về đơn vị làm việc (tên, địa chỉ);

- Thông tin về công việc sẽ đảm nhận (Vị trí công việc, chức danh, thời hạn làm việc).

 

2. Có cần thiết phải làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài không?

 

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong thời gian trên 03 tháng phải có Giấy phép lao động. Trong trường hợp Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài mà không xin cấp Giấy phép lao động thì sẽ bị xử phạt. Cụ thể: Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền lên đến 75 triệu đồng; người nước ngoài không có Giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam được quy định tại Nghị định số 88/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính.

 

3. Đối tượng bắt buộc phải làm Giấy phép lao động

 

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc có thời hạn từ 03 tháng trở lên đều phải xin Giấy phép lao động

 

4. Đối tượng miễn Giấy phép lao động

 

-  Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

-  Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

-  Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

-  Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

-  Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

-  Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

-  Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

-  Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

-  Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;

-  Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

-  Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

-  Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;

-  Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

-  Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;

-  Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;

-  Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;

-  Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;

-  Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

-  Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Có thể thấy rằng, Giấy phép lao động là loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với Doanh nghiệp và người lao động nước ngoài. Vậy người lao động nước ngoài sẽ phải đảm bảo những điều kiện gì để được cấp giấy phép lao động?

 

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đủ các điều kiện sau để được cấp Giấy phép lao động:

1.   Điều kiện chung:

•   Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

•   Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

•   Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

•   Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. (có lý lịch tư pháp);

•   Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

 

Như vậy, điều kiện cơ bản nhất để được cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam là người lao động nước ngoài phải thuộc một trong các trường hợp: Là Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia hoặc Lao động kỹ thuật.

 

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn về điều kiện được cấp Giấy phép Lao động, tránh trường hợp không đủ điều kiện sẽ gây tốn thời gian, chi phí. Hotline: 0935 700 968

 

Khách hàng làm Giấy phép lao động tại Giaypheplaodong.com.vn

 

2.   Điều kiện cụ thể để được công nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

 

a. Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài (trước ngày 01/04/2016 là không bắt buộc);

- Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

b. Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;

- Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 

c. Lao động kỹ thuật: Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

 

3. Điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động:


- Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

- Vị trí làm việc và chức danh phải giữ nguyên 

 

4. Điều kiện cấp lại Giấy phép lao động do hư hỏng, mất, thay đổi thông tin:

- Vị trí làm việc và chức danh phải giữ nguyên 

 

III. THỦ TỤC LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

Bước 1: Đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động lao động nước ngoài với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố

Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến đến cơ quan chấp thuận qua cổng thông tin điện tử.

Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài qua cổng thông tin điện tử.

 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép lao động

Trong quá trình đợi chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố về việc tuyển dụng lao động lao động nước ngoài. Người lao động cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

- Bằng đại học (đối với chuyên gia) hoặc Chứng chỉ đào tạo (đối với lao động kỹ thuật)

- Văn bản xác nhận 3 năm kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài phải phù hợp với bằng cấp và vị trí cần tuyển dụng tại Việt Nam

Trường hợp đã có GPLĐ 02 lần trở lên thì có thể xác nhận thay thế cho Văn bản. (Phải phù hợp với vị trí công việc đang tuyển dụng)

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

-  Lý lịch tư pháp;

- Bản sao chứng thực hộ chiếu nguyên cuốn;

- Quyết định cho phép sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

 

Lưu ý:

- Đối với những cá nhân đã từng cư trú tại Việt Nam, lý lịch tư pháp và giấy khám sức khỏe chỉ cần xin tại Việt Nam.

- Các giấy tờ ở nước ngoài bắt buộc phải có xác nhận hợp pháp hoá tại nước sở tại. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành hợp pháp hoá tại Việt Nam, bao gồm dịch thuật và tiến hành các thủ tục hợp pháp hóa tại Việt Nam.

 

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động

Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử.

 

Bước 4: Ký kết hợp đồng lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất của tỉnh.

Lệ phí nhà nước: 600.0000đ/ giấy phép (Sáu trăm ngàn đồng) đối với trường hợp Cấp mới Giấy phép lao động

                            450.000đ/giấy phép (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng) đối với trường hợp Cấp lại Giấy phép lao động

Giấy phép lao động được thực hiện bởi Giaypheplaodong.com.vn

 

III. DỊCH VỤ CỦA GIAYPHEPLAODONG.COM.VN:

 

Chúng tôi với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý hơn nhiều năm kinh nghiệm đã nghiên cứu các quy định của Pháp luật Việt Nam về điều kiện, trình tự thủ tục cấp Giấy phép lao động sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó công việc của mình.

Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ:

 

1. Dịch vụ cấp mới Giấy phép lao động:

 

Khi sử dụng dịch vụ tại Giaypheplaodong.com.vn, quý khách hàng chỉ cần cung cấp những giấy tờ sau:

- Bằng đại học (đối với chuyên gia) hoặc Chứng chỉ đào tạo (đối với lao động kỹ thuật)

- Văn bản xác nhận 3 năm kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài phải phù hợp với bằng cấp và vị trí cần tuyển dụng tại Việt Nam

 

Trường hợp đã có GPLĐ 02 lần trở lên thì có thể xác nhận thay thế cho Văn bản. (Phải phù hợp với vị trí công việc đang tuyển dụng)

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

-  Lý lịch tư pháp;

- Bản sao chứng thực hộ chiếu nguyên cuốn;

- Quyết định cho phép sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

 

Lưu ý:

- Đối với những cá nhân đã từng cư trú tại Việt Nam, lý lịch tư pháp và giấy khám sức khỏe chỉ cần xin tại Việt Nam.

- Các giấy tờ ở nước ngoài bắt buộc phải có xác nhận hợp pháp hoá tại nước sở tại. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành hợp pháp hoá tại Việt Nam, bao gồm dịch thuật và tiến hành các thủ tục hợp pháp hóa tại Việt Nam.

 

2. Dịch vụ gia hạn Giấy phép lao động:

  

Hồ sơ cần chuẩn bị:

- Công văn chấp thuận vị trí mới của UBND tỉnh/thành phố;

- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy phép lao động đã được cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

 

3. Dịch vụ cấp lại Giấy phép lao động do hư hỏng, mất, thay đổi thông tin:

 

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 

- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy phép lao động đã được cấp;

- Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động  thì phải có các giấy tờ chứng minh về việc thay đổi nội dung.

 

4. Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện:

 

- Tư vấn cho Quý khách hàng các quy định và chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết.

- Soạn thảo các văn bản, biểu mẫu và chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn thiện cho Quý khách hàng.

- Đại diện Quý khách hàng đi nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục (nếu có) và hỗ trợ Quý khách hàng các công việc liên quan.

- Nhận và bàn giao Giấy phép lao động đến tận thay Khách hàng.

Lưu ý: Sau khi người nước ngoài được cấp Giấy phép lao động thì có thể tiến hành xin cấp Thẻ tạm trú theo thời hạn của Giấy phép lao động (thông thường là 02 năm). Khi đã có thẻ tạm trú thì người nước ngoài không cần phải xin Visa Việt Nam

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, chúng tôi sẽ tư vấn để tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho khách hàng. 

5. Tại sao không nên tự làm Giấy phép lao động?

 

Giấy phép lao động là loại giấy tờ phức tạp, các thủ tục cũng như giấy tờ cần thiết để xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài cũng như xin cấp giấy phép lao động lại tốn nhiều thời gian với những công đoạn khác nhau. Mặc khác, những quy định về giấy phép lao động thường xuyên thay đổi, cần phải có sự am hiểu luật. Vì vậy, nếu Quý khách hàng tự thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin GPLĐ thì cần phải chuẩn bị kỹ càng và có sự giải trình hợp lý với cán bộ Nhà nước về hồ sơ của mình để đảm bảo về tính pháp lý cũng như tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc để xin được Giấy phép lao động.

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình, chúng tôi tự tin sẽ cung cấp dịch vụ uy tín và chất lượng nhất đến cho doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty chúng tôi, yêu cầu của quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc.

 

Các đơn vị đã sử dụng dịch vụ tại Giaypheplaodong.com.vn:

 

 

Tóm lại, Thủ tục làm Giấy phép lao động không hề đơn giản đối với một người không chuyên về các thủ tục pháp lý và không có thời gian để đi nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước. Để tiết kiện thời gian cũng như chi phí đi lại của Khách hàng, đồng thời tăng khả năng được cấp Giấy phép lao động. Hãy sử dụng dịch vụ pháp lý tại GiayPhepLaoDong.com.vn. Chúng tôi rất mong muốn được phục vụ Quý khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0935 700 968 để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại GiayPhepLaoDong.com.vn, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.